fbpx
publicissue.gr

publicissue.gr | Public Issue

Ημερομηνία κατασκευής: 15/12/2021
Ιστοσελίδα: publicissue.gr
Λίγα λόγια για τη σελίδα:
Κατασκευή & συντήρηση της ιστοσελίδας

Η Public Issue παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάλυσης ερευνών κοινής γνώμης και ειδικών πληθυσμών, σε συνδρομητική βάση ή ad hoc.


Διαθέτει εξειδίκευση στην πολιτική και εκλογική έρευνα, την έρευνα Μέσων, την κοινωνική έρευνα, καθώς και στην έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή.